Sona Babajan

Legitimerad psykolog

Ledstjärnan i mitt arbete är att erbjuda en möjlighet till att förändra gamla mönster som inte längre tjänar en och komma närmare det som är viktigt och meningsfullt för en själv. Jag tror att vi alla behöver uppleva tillhörighet och sammanhang, vare sig det är till andra människor, naturen eller till existentiella aspekter av tillvaron. Min önskan är att med hjälp av öppenhet, kompetens och aktiv närvaro skapa en plats för hållbar inre utveckling. 

Jag är legitimerad psykolog med en bred bakgrund som sträcker sig från specialistpsykiatri till primärvård samt mödra- och barnhälsovård. Som medlem i Psykologförbundet och legitimerad av Socialstyrelsen, har jag samma sekretess som all hälso- och sjukvårdspersonal, höga krav på ansvar och kvalitet, och självklart följer jag Psykologförbundets yrkesetiska principer. Jag är även en av initiativtagarna till Rörelse; en samlingsplats för liv, samtal och utveckling i Gnesta samt till Perspektiva Omsorg som är inriktat på familjehem och social hållbarhet. 

IMG_8151_edited_edited.jpg
 

Utbildningar och kurser:

 • Personlighetsstörningar, utredning och diagnostik 7,5 hp, 2019 

 • Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) 7,5 hp, 2018 

 • Påbörjad specialisttjänstgöring (STP-Psykolog) inom klinisk vuxenpsykologi 2018 

 • MikroAnalys och FamiljeIntervention (MAFI), 2017

 • Psykologprogrammet, Uppsala Universitet, 2010 — 2016

 • Acceptance and Commitment Therapy 7,5 hp 

 • Psykiskt trauma.Teori och Praktik 7,5 hp. 

 • Landskapspsykologi 15 hp, Högskolan Kristianstad 2014 

 • Social interaktion och kognition 7,5 hp, Högskolan i Skövde 2014 

 • Grundläggande psykiatri 7,5 hp, Högskolan i Skövde, 2014 

 • Att tolka och använda standardiserade test 15 hp, Umeå universitet 2013 

 • Små barns samspel och utveckling 7,5 hp, Umeå universitet 2012 . 

 • Biologistudier, Stockholms Universitet 2009 — 2010