Samtal för nyorientering, växt och integration

Vi går alla igenom olika faser och cykler under våra liv. Det kan handla om vuxenblivande, föräldraskap och karriärbyte. De kan också ta form av livskriser som skilsmässa, förlust av en nära anhörig eller ens egen stundande död.


Det kan vara oerhört smärtsamt att drabbas av livet och mer eller mindre frivilligt behöva kliva in i något nytt som ännu inte har någon form. Samtidig kan en kris öppna dörren till något nytt som vi kan undersöka tillsammans. Dessa perioder av snabb förändring kan ses som existentiella fönster där vi har stora möjligheter till att växa och utvecklas, både inom oss själva och i våra nära relationer. 


Flera ursprungskulturer har speciella ritualer och ceremonier för att markera, fira och stödja i liknande övergångstillstånd. I den moderna kulturen som de flesta av oss lever i, är vi dock ofta utlämnade till våra egna gamla verktyg. Verktyg som kanske har varit verksamma tidigare men inte alltid matchar de nya kraven som livet ställer på oss. Jag vill med hjälp av min psykologiska kunskap stödja dig i dessa övergångar som hör till livet vi alla lever.

Staty med blommor