162044044_458009048878019_61480538696407

Självomsorg


Vad behöver du?

Välkommen på vår tvådagarskurs!

 

Om kursen:

Dag 1, lördag 17 april:

Självomsorg kan ha vitt skilda betydelser och för att komma åt dina individuella behov, kommer vi börja dag ett med en inre och yttre kartläggning. Vi börjar med att undersöka vilka kroppsliga behov vi har och hur väl vi tar hand om dessa. Därefter kommer vi undersöka självomsorg kopplat till våra relationer och sammanhang och vår känslomässiga självomsorg. Slutligen kommer vi arbeta med vad som ger oss mening i livet och hur vi visar omsorg om oss själva på ett existentiellt plan.


Dag 2, lördag 24 april:

Första hälften av dagen kommer ledas av Karolina och handla om hinder för självomsorg. Här kommer det in samtal kring förväntningar på en själv och från ens omgivning.

Andra hälften av dagen ska vi fokusera på hur vi möjliggör en hållbar förändring. Ofta brukar gamla mönster inte ge med sig utan att göra motstånd och vi kommer därför att lyfta sätt att hantera detta och blicka framåt.

Vi har försökt anpassa den praktiska utformningen av kursen i linje med innehållet. Vi har därför bjudit in bästa Linda Trydeus att hålla i MediYoga för att runda av båda kursdagarna. Vidare är vi glada att samarbeta med Vår lokal som kommer att servera oss nyttiga och välsmakande luncher.

Praktisk info:

  • Kursen kostar: 2 890 kr. Priset inkluderar två kursdagar innefattande yoga, fika och lunch. (Hör av dig om du har allergier/kostpreferenser).

  • Du anmäler dig genom att skicka ett sms till: 076-02117 05. Invänta svar med bekräftelse och swishuppgifter.

  • Sista datum för anmälan av intresse: 8/4. Obs. max 7 deltagare.

  • Kursen kan endast ges om vi har minimum 3-4 anmälda.

  • Givetvis följer vi allmänna riktlinjer kring pandemin.

  • Adressen är: Rörelse, Västra Storgatan 41, 646 35 Gnesta


Innehållet i kursen bygger på verksamma komponenter från olika psykologiska inriktningar, bland annat Acceptans and Commitment Therapy och Compassionfokuserad terapi. Därtill använder vi oss av principer från självledarskap och våra egna livserfarenheter.

Vi som håller i kursen:

Sona ansvarar för huvuddelen av kursen. Läs mer under fliken Om. 


Karolina Lindström har utvecklats yrkes- och värderingsmässigt genom olika arbetsplatser, utbildningar och mentorskap. Hon är värderings-och lustdriven, och brinner för att stötta människor att förverkliga både drömmar och ge det stöd varje individ har rätt till.

Karolina har 20 års erfarenhet från vård och omsorg, ungdomsvård,
ledarskap, projektarbete samt driver eget företag i dagsläget. Karolina arbetar idag inom Familjehemsvård och handleder familjehem samtidigt som även hon är initiativtagare till Rörelse.

Läs mer om Karolina på: www.perspektiva.nu