Vanliga frågor

Hur går det till?

Vi börjar alltid första samtalet med syfte att lära känna varandra och kartlägga dina behov, de förväntningar du har och vilka hinder som finns i vägen för dig. Därefter formulerar vi gemensamma mål med vår kontakt och kommer överens om hur vi når dem på bästa sätt.

Är du anknuten till högkostnadsskyddet?

Tyvärr, inte i nuläget.